You are currently viewing Jaka rozdzielczość zdjęcia do druku 10×15?

Jaka rozdzielczość zdjęcia do druku 10×15?

Pewnie często zastanawiasz się, jaka powinna być jakość zdjęcia, aby można było je wydrukować?

Do uzyskania jak najlepszej jakości wywoływanego zdjęcia zalecana jest rozdzielczość 300 dpi.

Przy czym dla poszczególnych formatów wywołania zdjęć rozdzielczość minimalna – zakładamy że zdjęcie nie będzie dodatkowo kadrowane podczas dodawania do wywołania, to dla:

  • formatu 10 x1 5 -rozdzielczość ok. 1300 x 1800 px
  • formatu 13 x 18 – rozdzielczość ok. 1500 x 2200 px
  • formatu 21 x 30 – rozdzielczość ok. 2500 x 3600 px

Takie minimalne formaty zdjęć oddadzą najlepiej jakość zdjęcia.

Uwaga

Jeśli zdjęcia posiadają niższą rozdzielczość np. 600 x 800 px i dostępnymi programami rozciągniemy oryginalne zdjęcie do wielkości 1200 x 1600 px – nie poprawi to jakości wywoływanego zdjęcia.

 

Zapraszamy do wywoływania zdjęć online! Sprawdźcie również nasze promocje.